Birkevænget 10, Lindved · 7100 Vejle · Telefon: 75 85 15 03 · info@lindvedmurer.dk
Overskrift
Tekst


Overskrift
Tekst


Overskrift
Tekst
Vi har givet rigtig mange (nyt) tag over hovedet
Intet varer evigt - heller ikke et tag - og da taget er det vigtigste på et hus, så er det klogt at indkalde eksperterne, når det skal skiftes.
Størrelsen af opgaverne kan variere - og generelt er ingen opgave for stor for Lindved Murerforretning, der har sin egen tagafdeling.
Når taget skal udskiftes eller repareres, er det vigtigt at kunne overskue, hvor hurtigt arbejdet vil kunne gøres, så perioden, hvor huset er uden tag, er så kort som mulig.
Afdelingen har blandt andet stået bag et stort projekt på Århus Universitet, hvor store dele af taget er blevet udskiftet.